huisvandeMens Gent-Eeklo verhuist naar het Geuzenhuis!

     
 
 

 Sinds dit jaar hokken huisvandeMens Gent, huisvandeMens Eeklo en het Geuzenhuis samen te Kantienberg 9, Gent! 

WAT KAN HUISVANDEMENS VOOR JOU BETEKENEN?

 
     


Sinds kort vindt u de huizenvandeMens Gent en Eeklo  in het Geuzenhuis. Voortaan kunt u dus op één locatie terecht voor informatie, een luisterend oor (vrijzinnig humanistische begeleiding), de viering van belangrijke momenten in het leven (plechtigheden) en activiteiten (gemeenschapsvorming). De vrijzinnig humanistische consulenten kunnen u ook bijstaan en informatie geven over alle beslissingen in verband met het levenseinde (wilsverklaringen).

Het huisvandeMens is er voor iedereen, dus ook voor jou. Verdraagzaamheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden. Voor huisvandeMens is iedereen uniek! Ze helpen je dan ook graag.   

Meer informatie over de dienstverlening vind je op  demens.nu

 

HUISVANDEMENS GENT-EEKLO