Atheïstische Spiritualiteit & Ecologie


 
 

 

  

ATHEÏSTISCHE SPIRITUALITEIT

Spiritu-wadde? En dat bij het vrijzinnig humanistisch huisvandeMens Gent, in het Gentse Geuzenhuis? Hoe durven ze!

In de jaren '80 van de vorige eeuw verraste filosoof Leo Apostel menig vriend en vijand door na te denken en te publiceren over wat wij zouden leren kennen als "atheïstische spiritualiteit".

Zijn betrachting was "een systematische houding en strategie gericht op ervaringen die onze relatie met de diepste realiteit belichamen".

Cruciaal was daarbij om zichzelf te zien "in het grootste geheel waartoe men denkt te behoren’ en zich te richten "op de basisdoelen in dienst waarvan men het eigen leven stelt".

HuisvandeMens Gent en de Zen Sangha gemeenschap vinden het hoog tijd om in het kader van de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent, een eigentijdse invulling te verkennen van dit begrip. In een reeks van vier lezingen proberen we volgende vragen te beantwoorden: Wat is dat nu eigenlijk? Kunnen we er iets mee vandaag de dag? Wat denkt U ervan?

Na de eerste boeiende avond in het Geuzenhuis over de atheïstische spiritualiteit van Albert Camus in december, zijn wij blij dat Tom Hannes nu in de Zen Sangha te gast is.

ATHEÏSTISCHE SPIRITUALITEIT & ECOLOGIE

Wat betekent het dat alles brandt?

Wat is de verhouding tussen ecologie en zingeving? Dat is een van de grote en dringende vragen van onze tijd. Tom Hannes bespreekt onze zingeving in het licht van de axiale revolutie die 5 millennia geleden een blauwdruk vormde voor tradities als het christendom, het boeddhisme, maar ook het humanisme en zelfs ons huidige neoliberalisme – maar die slecht passen bij onze 'antropocene' tijd gekenmerkt door een wereldwijde klimaatdreiging.

Tegenover die axiale blauwdruk onderzoekt hij een antropoceen alternatief, ten dele gebaseerd op de (axiale) traditie die hij het best kent: het atheïstische boeddhisme. Neen, de conclusie zal niet zijn dat het boeddhisme een ecologische filosofie is. Want dat is het niet. Het zal iets complexer én boeiender worden. Tom Hannes was lange tijd zenboeddhistisch monnik. Hij schreef een tiental boeken over de relatie tussen het boeddhisme en uitdagingenvan onze tijd, zoals Zen of het konijn in ons brein en Leven in het Nu, een filosofische zoektocht. Hij werkt als meditatiebegeleider, therapeut en filosofisch onderzoeker aan de Universiteitvan Eindhoven, waar hij onderzoek doet naar de link tussen de boeddhistische filosofie en antropocene zingeving.

 

Lezing van Tom Hannes in de reeks 'Atheïstische spiritualiteit', georganiseerd door het huisvandeMens en Zen Sangha in samenwerking met de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent

OVER TOM HANNES

Tom Hannes was lange tijd zenboeddhistisch monnik. Hij schreef een tiental boeken over de relatie tussen het boeddhisme en uitdagingenvan onze tijd, zoals Zen of het konijn in ons brein en Leven in het Nu, een filosofische zoektocht. Hij werkt als meditatiebegeleider, therapeut en filosofisch onderzoeker aan de Universiteit van Eindhoven, waar hij onderzoek doet naar de link tussen de boeddhistische filosofie en antropocene zingeving.

Lees meer via www.tomhannes.be

PROGRAMMA VOLLEDIGE LEZINGENREEKS

Locatie: Geuzenhuis (Zuilenzaal) 

 

  • woensdag 25/01/2023, 19u30  :  ‘Atheïstische spiritualiteit en ecologie’, Tom  Hannes

Locatie: Zen Sangha, Elyzeese Velden 10B, Gent

 

  • woensdag 29/03/2023, 19u30  : ‘Atheïstische spiritualiteit – vanuit vrouwelijk perspectief’, prof. dr. Gily Coenen, prof.dr. Karen François, prof.dr.Adelheid Rigo

Moderator:Virginie Platteau        

Locatie: Geuzenhuis (Zuilenzaal)  

 

  • woensdag 03/05/2022, 19u30 : ‘Atheïstische spiritualiteit - vanuit de geestelijke verzorging’, panelgesprek

Sprekers/spreeksters: Koen Vermeulen (boeddhisme), Ward De Baene (vrijzinnig humanisme en stoïcisme), Kathleen Van Steenkiste (vrijzinnig humanisme - vrijmetselarij), Tania Ramoudt (vroeger SMBG, nu hvdMens)

Moderator: Yvon Bartelink (vrijzinnig humanisme) 

Locatie: Zen Sangha, Elyzeese Velden 10B, Gent  

 

Praktisch 

Datum: 25 januari 2023

Locatie: Zen Sangha (Elyzeese Velden 10B, Gent)

Vrije bijdrage

! Kleed je wat warmer aan, want het kan fris zijn in Zen Sangha

 
     
   
 
 

▹ 25 JANUARI 2023 - 19.30

ZEN SANGHA - ELYZEESE VELDEN 10B, 9000 GENT

 

EEN ORGANISATIE VAN

huisvandemens Gent & de Zen Sangha gemeenschap

in het kader van de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep GentINKOM

vrije bijdrage