LEES DE GEUS OP ISSUU

 
   
 ADVERTEREN IN DE GEUS  

 COLOFON

 
Hoofdredactie:
Fred Braeckman

Eindredactie:
Griet Engelrelst, Heleen De Grande,
Liza Janssens

Vormgeving:
Gerbrich Reynaert

Druk:
New Goff

Verantwoordelijke uitgever:
Wim Taels
p/a Kantienberg 9, 9000 Gent

 
  ABONNEMENTEN
De Geus wordt gratis verstuurd naar alle leden van onze lidverenigingen.

Indien geen lid van een lidvereniging, kan u een abonnement verkrijgen voor €16 per jaar. Mail hiervoor naar griet@geuzenhuis.be met vermelding van naam en adres en stort het geld op rekening van VC Geuzenhuis: BE54 0011 1893 3897 met vermelding 'abonnement Geus + naam'. 

Prijs per los nummer: € 4
Te verkrijgen aan de balie van het Geuzenhuis.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen via griet@geuzenhuis.be of 09 220 80 20.

De Geus is het tijdschrift van het Vrijzinnig Centrum-Geuzenhuis vzw en de lidverenigingen en wordt met de steun van de IMD verspreid over Oost-Vlaanderen.

U kan de redactie bereiken via
 griet@geuzenhuis.be  of 09 220 80 20
 
     
       

De verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde artikels berust uitsluitend bij de auteurs. De redactie behoudt zich het recht artikels in te korten. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit onze uitgaven mag gereproduceerd of overgenomen worden zonder de schriftelijke toestemming van de redactie. Bij toestemming is bronvermelding - De Geus, jaargang, nummer en maand - steeds noodzakelijk. Het magazine van De Geus verschijnt eens per kwartaal (4 nummers).

     
       

   
APRIL 2021  
   
 JANUARI 2021  
   
 OKTOBER 2020  
   
 
JULI 2020   
   
 
 APRIL 2020  
   
 
JANUARI 2020  
   
 
OKTOBER 2019  
 

 
JULI 2019  
   

 
APRIL 2019  
   

 
JANUARI 2019
 

 

 
NOVEMBER 2018  
   

 
SEPTEMBER 2018
 
   

 
MEI 2018  
   

 
 MAART 2018  
   

 
 JANUARI 2018  
   

 
NOVEMBER 2017  
   

 
SEPTEMBER 2017  
   

 
MEI 2017
 

 
MAART 2017  
   

 
JANUARI 2017  
   

 
NOVEMBER 2016
   

 
SEPTEMBER 2016
   

 
MEI 2016  
   

 
MAART 2016  

 

 
JANUARI 2016  
   

 
NOVEMBER 2015
   

 
SEPTEMBER 2015
   

 
MEI 2015