NOVEMBER 2017

11.11.11 VOERT CAMPAGNE VOOR EEN RECHTVAARDIG MIGRATIEBELEID


Campagnebeeld 11.11.11
   

VOOR EEN recht vaardig migratie beleid

Op 16 september 2017 trapte 11.11.11 haar eindejaarscampagne af. We voeren dit jaar samen met een brede groep van partners, zoals deMens.nu en het Vermeylenfonds, campagne voor een rechtvaardig migratiebeleid. De voorbije weken deed de campagne al heel wat stof opwaaien in de media. Er was de ophefmakende socialemediacampagne waarin Vlaamse politici voorgesteld werden als politiek vluchtelingen en een opgemerkte radiospot waarin voetbalanalist Jan Mulder de Vlaming oproept om solidair te zijn met vluchtelingen en andere migranten. De volgende weken trekken duizenden vrijwilligers de straat op om geld in te zamelen voor onze projecten in en voor het Zuiden. Net als veel mensen in onze samenleving voelen we aan dat onze campagne meer dan nodig is.  

RECORD AANTAL VLUCHTELINGEN

Hoewel de piek van de Europese 'vluchtelingencrisis' achter ons ligt, is de internationale crisis ver van voorbij. Wereldwijd zijn nog steeds meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht voor conflict en vervolging. Dat aantal is nooit zo hoog geweest sinds de Tweede Wereldoorlog. Internationale, Europese en Belgische beleidsmakers slagen er niet in om gedwongen ontheemding een halt toe te roepen. Een aantal van de grondoorzaken van migratie zijn bovendien in het Europese beleid terug te vinden. Naast geweld en de kans op vervolging in eigen land zijn er tal van andere factoren die mensen dwingen om hun thuis te verlaten: klimaatverandering en milieudegradatie, chronische armoede, gebrek aan waardig werk, genderongelijkheid, rampen en sterk schommelende opbrengsten uit de landbouw. Het Europese klimaatbeleid, handelsbeleid, financieel beleid en de besparingen op ontwikkelingssamenwerking hebben vaak desastreuze gevolgen in het Zuiden. Helaas komen deze grondoorzaken van migratie nauwelijks in het publieke debat aan bod en lijkt het alsof migratie begint wanneer mensen in België of Europa toekomen. Ook het feit dat ontwikkelingslanden met veel minder middelen nog steeds 86% van de vluchtelingen opvangen blijft zwaar onderbelicht.
 

Het aantal vluchtelingen is nooit zo hoog geweest sinds de Tweede Wereldoorlog

GEEN DRAAGVLAK?

Van Libië over Turkije tot Griekenland, Servië en Hongarije overal worden de rechten van vluchtelingen en andere migranten op grove wijze geschonden. De Conventie van Genève – mijlpaal in de internationale bescherming van vluchtelingen – staat onder zware druk. Het Europese migratiebeleid lijkt steeds meer gericht op het afschermen van de grenzen. ‘We kunnen niet meer mensen binnen nemen want daar is geen draagvlak voor bij de bevolking’ is telkens de dooddoener.

 

Het Europese migratiebeleid lijkt steeds meer gericht op het afschermen van de grenzen

11.11.11 liet zelf een peiling uitvoeren om te achterhalen hoe het gesteld is met de solidariteit ten aanzien van vluchtelingen en andere migranten. Peilingsbureau TNS legde 1.034 Vlamingen 20 stellingen voor over migratie. De resultaten zijn hoopgevend (zie kaderstuk). Zo vindt 81 procent van de bevraagden het belangrijk om solidariteit te tonen met vluchtelingen. Een grote meerderheid (76%) vindt dat het beleid hoogdringend meer moet doen om het leven in vluchtelingenkampen menswaardiger te maken maar ook dat Europa moet voorzien in veilige toegangswegen (73%). Daarnaast vindt een ruime meerderheid van de Vlamingen (59%) dat de negatieve zaken in het vluchtelingendebat uitvergroot worden en dat politici migratie te veel als een probleem zien, en niet als een positieve uitdaging (57%). Deze resultaten geven aan dat er een groter solidariteitsgevoel is bij Vlamingen dan blijkt uit de retoriek van onze beleidsmakers. 

 

De bevolking verwacht van haar beleidsmakers dat ze humane en solidaire oplossingen bieden

Ook internationale studies bij jongeren zijn hoopgevend. Een onderzoek van het World Economic Forum peilde naar de houding van mensen tussen de 18 en de 35 jaar ten aanzien van vluchtelingen. Daaruit blijkt dat 72,6% van de jongeren vluchtelingen verwelkomen in hun land. Meer dan een kwart (27,3%) zou dat zelfs doen in eigen huis. Slechts 3,5% vindt dat vluchtelingen uitgewezen mogen worden.
   

BELEID HINKT ACHTEROP

De bevolking verwacht dus van haar beleidsmakers dat ze humane en solidaire oplossingen bieden. Politici hebben zelf bovendien een cruciale rol te spelen in het versterken van het draagvlak voor solidariteit. Werken aan een draagvlak betekent erkennen dat er belangrijke uitdagingen zijn in het migratievraagstuk, op vlak van het onderwijs, de arbeidsmarkt, de woningenmarkt. Bezorgdheden daarover mogen we niet onder de mat vegen. Inspanningen zijn nodig op al deze domeinen. Maar het betekent ook dat politici zaken in perspectief moeten plaatsen. In 2015 bereikte het aantal asielaanvragen in Europa een piek van 1,3 miljoen. Dat is een enorm aantal. Maar bekeken op de hele EU-populatie gaat het om 0,2% van de bevolking. Landen als Libanon, Tunesië, Oeganda en Jordanië ontvangen elk op zich gelijkaardige aantallen. Alleen betekende het in deze landen een instroom tot 25% van hun eigen bevolking. Mits een solidaire aanpak moet de EU in staat zijn om humane oplossingen te bieden aan mensen op de vlucht. Beleidsmakers moeten daarnaast op een correcte manier communiceren over het complexe thema. 11.11.11 zal tijdens de campagne oproepen voor een aanpak van de grondoorzaken, veilige en legale toegangswegen voor mensen op de vlucht en respect voor grondrechten van migranten hier in België én in het Zuiden.

 

In het publieke debat lijkt het alsof migratie pas begint wanneer mensen in België of Europa toekomen

Flor Didden
Beleidsmedewerker migratie 11.11.11