Schrikkelwake 29 februari 2020 (burgerinitiatief)

2020 is een schrikkeljaar. "Schrikkelen" staat oorspronkelijk voor een grote verschuiving, een grote stap of sprong. Pas later ging het woord ook staan voor angst, schrik. Geen geschikter moment om onverschrokken samen te komen met zoveel mogelijk burgers, partners uit het middelveld en iedereen die staat voor een solidaire, democratische samenleving.

Het Vermeylenfonds organiseert op 29 februari 2020 om 17u een democratische en geweldloze 'schrikkelwake' op de Gentse Kouter.

Wat?
We zingen verzetsliederen en hopen dat u meezingt.
We lezen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en hopen dat iedereen meeluistert.
De schrikkelwake is een sectoroverschrijdend, niet-partijgebonden burgerinitiatief ondersteund door organisaties uit het middenveld en door iedereen die wil opkomen voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin de grondrechten van iedereen gewaarborgd zijn en blijven.

Muzikanten en bands: Wim Claeys, Lieven Tavernier, Bart Dieleman & co, Isabelle Eisenstein, Karen Braet, The Holy 7 en De Ledebirds.

Waar en wanneer?
29 februari 2020 van 17h tot 18h30 – Kouter - Gent
Vanop de Kiosk lezen enkele prominente Gentenaren de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens voor en zingen Gentse koren en bands een aantal iconische verzetsliederen. Liederen die uitdruk- king geven aan ons verlangen om onze democratische waarden te bewaken en te verdedigen. Liederen die een dam opwerpen tegen de verdeeldheid, haat en geweld. We zingen samen. Voor vrijheid en gelijk- heid. Voor verbinding en solidariteit. Voor schoonheid en kracht.

Hoe groter de opkomst, hoe krachtiger het signaal. We hebben daarom de inzet en ondersteuning van zo- veel mogelijk organisaties nodig om het evenement ruchtbaarheid te geven, en om mee te helpen mobi- liseren. Gent is historisch een rebelse stad, en wil ook hier en nu een voortrekkersrol spelen. We hopen dan ook dat andere steden soortgelijke initiatieven organiseren, zodat de stem van de bezorgde burgers niet meer genegeerd kan worden, en we ons samen kunnen verenigen tegen haat, populisme, en tegen het aanzwellende autoritaire en identitaire politiek-maatschappelijke klimaat.

Met de medewerking van:
Koren: Karibu, Brecht-Eisler, Morgenrood en Krop in de Keel

Lezen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens voor:
Marijke Pinoy, Henri Heimans, Karina Marte, Nawel Kalbi, Ben Benaouisse en Liesbet De Kock en Ankie Vandekerckhove.

Wil je hun plaftformtekst ondertekenen of wil je thuis of in groep de liederen repeteren, surf naar: http://www.schrikkelwake.be