Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde artikels berust uitsluitend bij de auteurs.
De redactie behoudt zich het recht artikels in te korten. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag gereproduceerd of overgenomen worden zonder de schriftelijke toestemming van de redactie. Bij toestemming is bronvermelding – De Geus, jaargang, nummer en maand – steeds noodzakelijk.