Schoolbezoeken

Het Geuzenhuis is ook een belangrijk informatiepunt. Zo krijgen we bijvoorbeeld mensen met specifieke vragen over onze levensbeschouwing en heel wat scholen over de vloer. Ons Geuzenhuis is onderdeel van een levensbeschouwelijke route, die leerlingen uit Gent en Oost-Vlaanderen, langs kerk, moskee en vrijzinnig centrum brengen, de zogenaamde ‘holy corner’ van Gent. Niet enkel klassen niet-confessionele zedenleer komen over de vloer, maar de volledige klas met leerlingen vanuit alle levensbeschouwingen komen langs. De ontdekking van ondermeer verschillen en gelijkenissen nodigt de leerling uit zichzelf te positioneren op levensbeschouwelijk vlak. Aan de hand van onder andere een stellingenspel reflecteren we samen over ethische kwesties, wat leidt tot interessante gesprekken met alle leerlingen. Zowel lager als secundaire schoolgroepen komen op bezoek.

Documentatiecentrum

In het Geuzenhuis is het Humanistisch Vrijzinnig Documentatiecentrum der beide Vlaanderen ondergebracht. Deze documentatie bestaat uit talrijke vrijzinnige tijdschriften van de diverse lidverenigingen van deMens.nu en van de Federatie Vrijzinnige Centra. De vrijzinnige publicaties van ‘De Geus‘, ‘Het Vrije Woord’ van het Humanistisch Verbond, ‘Magazine’ van deMens.nu, ‘Rechtuit’ van het Willemsfonds en ‘De Nieuwe Gemeenschap (Dng)’ van het Vermeylenfonds ter inzage in ons documentatiecentrum.  Ook de verschillende tijdschriften van de lidverenigingen van de Federatie Vrijzinnige Centra worden bijgehouden en zijn steeds ter inzage.

Er is ook een bibliotheek aanwezig met de mogelijkheid om boeken over hoofdzakelijk humanistische thema’s te ontlenen. Ons documentatiecentrum en beperkte bibliotheek blijft beschikbaar en open voor publiek.

Interlevensbeschouwelijke dialoog Geuzenhuis Gent

Interlevensbeschouwelijke dialoog

Uiteraard gaan wij zelf ook naar buiten en zetten we in op de interlevensbeschouwelijke dialoog door vertegenwoordiging in de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent en we nemen daarnaast deel aan de verschillende initiatieven die door de Stad Gent ontplooid worden. Zo zijn we elk jaar organiserende partner van de Dag van de Levensbeschouwing. We laten de verschillende geloofsgemeenschappen kennis maken met ons gedachtegoed en gaan samen op zoek naar wat ons verbindt.