Lidorganisaties Geuzenhuis

Het Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis biedt ondersteuning aan de lidorganisaties die dat wensen. Voor een aantal van deze organisaties betekent dit in de eerste plaats dat wij het secretariaat verzekeren. Anderen hebben ook hun thuishaven in Het Geuzenhuis. Elke lidorganisatie kan beroep doen op het VC Geuzenhuis voor de logistieke en administratieve ondersteuning bij de organisatie van hun activiteiten. Vanuit het secretariaat beheren wij de adresbestanden, ontwerpen en versturen we de uitnodigingen en folders/flyers, leggen we de jaarlijkse programmatie vast en volgen we de vzw-administratie op. Voor lidorganisaties is het gebruik van onze zalen gratis.

MAAK KENNIS MET ALLE LIDORGANISATIES

 


 

Humanistisch Verbond Gent
Humanistisch Verbond Gent
Kantienberg 9
9000 Gent

Het Humanistisch Verbond ontplooit zijn werking via de meer dan 190 afdelingen die verspreid zijn over heel Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De afdelingen organiseren heel diverse sociaal-culturele activiteiten voor de eigen leden en voor een breed publiek van geïnteresseerden.

Facebook
De Cocon
De Cocon
Ham 133
9000 Gent

Kinderen en jongeren hebben recht op een (veilige) toekomst. De Cocon, jeugdhulp aan Huis is er voor kinderen, jongeren en hun ouder(s) in een problematische leef- en opvoedingssituatie die het op eigen kracht even niet meer redden en waarbij pedagogische ondersteuning nodig is.

Facebook Twitter LinkedIn
De Maakbare Mens
De Maakbare Mens
Zwijnaardsesteenweg 41
9000 Gent

Dankzij nieuwe medische technologie kunnen we onze gezondheid en levenskwaliteit steeds meer verbeteren. Tegelijk leiden ze tot nieuwe bezorgdheden, vragen en keuzes. De Maakbare Mens informeert over de mogelijkheden en risico’s, zodat iedereen keuzes kan maken die zichzelf en anderen ten goede komen. We stimuleren het publiek debat over het gebruik van deze technologieën, met waarden als autonomie, solidariteit en gelijkheid als uitgangspunt. We streven naar een weloverwogen beleid in een ruimdenkende en begripvolle samenleving.

Facebook Twitter Instagram LinkedIn
Feest Vrijzinnige Jeugd Gent
Feest Vrijzinnige Jeugd Gent
Kantienberg 9
9000 Gent

Feest Vrijzinnige Jeugd Gent organiseert jaarlijks een feest waar meisjes en jongens, op het einde van het basisonderwijs, elkaar ontmoeten in een geest van vrijzinnigheid.

Feniks
Feniks

Feniks geeft – op basis van uw persoonlijke wensen – inhoud en vorm aan waardige, vrijzinnig-humanistisch geïnspireerde plechtigheden bij belangrijke levensmomenten (geboorte, relatie, trouwen/samenwonen, afscheid…)

Facebook
Fonds Lucien De Coninck
Fonds Lucien De Coninck
Kantienberg 9
9000 Gent

Het Fonds Lucien De Coninck organiseert studiedagen en lezingen, met een focus op wetenschap met maatschappelijk en ethisch engagement. Daarnaast stimuleert het fonds het vrijzinnig humanistisch wetenschappelijk onderzoek door middel van het toekennen van een prijs aan jonge veelbelovende vrijzinnige vorsers. Dit afwisselend in het domein van de biologische én de ethische wetenschappen.

Facebook
Gentse Grijze Geuzen
Gentse Grijze Geuzen
Kantienberg 9
9000 Gent

De Grijze Geuzen richten zich op vrijzinnige 50-plussers. We organiseren onder andere gespreksnamiddagen en voordrachten, uitstappen en wandelingen, museumbezoeken, ontspanningsevenementen.

Humanistische Jongeren
Humanistische Jongeren
Pottenbrug 4
2000 Antwerpen

Hujo is dé vrijzinnig humanistische jeugdvereniging voor jongeren die niet met zich laten spelen: een jeugdvereniging voor eigenzinnige vrijdenkers, en dit al sinds 1958! Wij zijn een jongerenorganisatie waar kinderen en jongeren leren om samen te ondernemen. We nemen ze mee op ontdekkingsreis in de wereld van kunst, wetenschap, debat en filosofie. Daarnaast werken we ook samen aan een zinvolle en plezierige invulling van de belangrijkste mijlpalen in een kinderleven.

Facebook Instagram
Humanistisch Verbond Oost-Vlaanderen
Humanistisch Verbond Oost-Vlaanderen
Kantienberg 9
9000 Gent

Het Humanistisch Verbond Oost-Vlaanderen ondersteunt en begeleidt de lokale afdelingen van Humanistisch Verbond, Humanistisch Verbond Ouders en Grijze Geuzenafdelingen van Oost-Vlaanderen.

Mensen & Wetenschap
Mensen & Wetenschap
Pleinlaan 5
1050 Elsene

Mensen & Wetenschap is een vormingsinstelling in Brussel die de brug wil slaan tussen academici, denkers en doeners en burgers. Met aangepaste methodieken en middelen brengt Mensen & Wetenschap burgers en wetenschappers samen om wetenschappelijke kennis op een laagdrempelige manier te delen en samen na te denken over de manier waarop deze kennis kan bijdragen aan een humanistische samenleving.

Facebook Instagram
NCZedenleer.be
NCZedenleer.be
Stationsplein 22
9100 Sint-Niklaas

NCZedenleer.be (voormalig Digimores) heeft als doel de leerkrachten niet-confessionele zedenleer van alle onderwijsniveaus en netten te verenigen, hen te ondersteunen en hun belangen te verdedigen.

Facebook
SOS Nuchterheid
SOS Nuchterheid
Kantienberg 9
9000 Gent

SOS Nuchterheid is een vrijzinnig en humanistisch zelfzorg-initiatief dat mensen steunt bij het overwinnen van hun problemen met alcohol, drugs, pillen enz… SOS Nuchterheid is daardoor een uitstekend alternatief voor de dogmatische programma’s van andere groepen.

Facebook
’t Zal Wel Gaan
’t Zal Wel Gaan
Huidevetterskaai 39
9000 Gent

Taalminnend Studenten Genootschap ‘t Zal Wel Gaan werd in 1852 opgericht te Gent onder de leuze “Klauwaard ende Geus”. Het genootschap kent een roerige geschiedenis, en is ook vandaag nog alive and kickin’! De rode draad van ‘tZal is te vatten als pluralistisch, en een thuis biedend aan studenten die over de hokjes van religie en politieke ideologie willen kijken. Er is maar één vereiste om een ‘tZaller te kunnen zijn: je moet vrij willen denken, tussen pot en pint.

Facebook Twitter Instagram
Van Crombrugghe’s Genootschap
Van Crombrugghe’s Genootschap
Huidevetterskaai 39
9000 Gent

Het Van Crombrugghe’s Genootschap wenst, vanuit haar Gentse vrijzinnige traditie, een pluralistische ontmoetingsplaats te bieden voor sociaal en cultureel geëngageerde mensen, door een brug te slaan tussen de diverse sociale en culturele achtergronden en generaties.

Facebook
Vermeylenfonds
Vermeylenfonds
Tolhuislaan 88
9000 Gent

Het Vermeylenfonds organiseert sociaal-culturele activiteiten en inspireert zich hiervoor op de figuur en het werk van August Vermeylen. Het Vermeylenfonds zet de kracht van taal, geletterdheid en culturele expressie in om de inclusieve samenleving te versterken. Met de kracht van taal bereik je iedereen. De wereld lezen, je wereld uitdrukken, deel van de wereld worden. Daarbij helpt het Vermeylenfonds. Verenigen, verbinden en versterken.

Facebook Twitter Instagram
Willemsfonds
Willemsfonds
Vrijdagmarkt 24
9000 Gent

Het Willemsfonds is een sociaal-culturele vrijwilligersorganisatie met een missie en vooral: met een hart voor de Nederlandse taal. Vanuit haar liberaal-vrijzinnige visie op de wereld stimuleren ze de persoonlijke groei van elk individu en werken ze mee aan de verdere uitbouw van een democratische, interculturele samenleving. Het Willemsfonds probeert zo veel mogelijk mensen actief te betrekken bij cultuur in de ruimste zin van het woord.

Facebook Twitter Instagram LinkedIn