Het Geuzenhuis is in de eerste plaats hét ontmoetingscentrum voor vrijzinnig humanisten in Gent. We profileren ons als een open huis, waar iedereen welkom is.

Beleven

Je kan bij ons terecht voor boeiende activiteiten, waarbij de focus ligt op filosofie, kritisch denken, debat en zingeving vanuit een vrijzinnig-humanistische levenshouding. Ons jaarlijks succesnummer is het filosofisch ideeënfestival Nacht van de Vrijdenker, dat we samen met verschillende vrijzinnig humanistische verenigingen organiseren. Daarnaast programmeren we maandelijkse debatten over actuele thema’s onder de noemer ‘We Need to Talk About …’ en talrijke andere activiteiten.

Beeld tafel Lieve Tienpondt Euthanasie lezing Geuzenhuis

 

Informeren

Het Geuzenhuis is tegelijkertijd een informatiepunt. We krijgen bijvoorbeeld mensen met specifieke vragen over onze levensbeschouwing en heel wat scholen over de vloer. Wij informeren hen over het vrijzinnig humanisme. Dat doen we ook in de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent. We brengen ook een eigen magazine uit, De Geus, waarin onderwerpen die ons aanbelangen worden aangekaart.

Vertegenwoordigen

Ons huis maakt deel uit van de vrijzinnig humanistische gemeenschap in Vlaanderen en Brussel onder de koepelvereniging deMens.nu. Deze vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen, huizenvandeMens en vrijzinnige (ontmoetings)centra. Samen met het Centre d’Action Laïque (CAL) vertegenwoordigt deMens.nu de vrijzinnige humanistische gemeenschap in België. deMens.nu is lid van de International Humanist and Ethical Union (IHEU) en van de European Humanist Federation (EHF).

Ondertussen hebben 17 lidorganisaties onderdak gevonden in het Geuzenhuis. Op hun vraag ondersteunen wij hun werking. Recent maakte ook het huisvandeMens de overstap naar ons gebouw. Samen met al onze lidorganisaties en partners bouwen we verder aan de vrijzinnig humanistische gemeenschap in Gent.

In het gebouw, op het gelijkvloers bevindt zich het café De Geus van Gent, dat toegankelijk is voor iedereen. In de andere ruimtes kan je bij ons terecht voor zaalverhuur.

Geuzenhuis Gent Darwin voor Dames

 

Wat is vrijzinnig humanisme?

Wij zijn humanisten, wij geloven in de mens. Mensen zijn immers in staat zélf na te denken en moeilijke knopen door te hakken. Mensen kunnen hun lot in eigen handen nemen.

We zijn vrijzinnig, dé Waarheid bestaat niet, absolute normen evenmin, er is niemand die ze kan opleggen. We mogen alles in vraag stellen, we roesten niet vast in absolute zekerheden.

We vinden dat mensen zelf kunnen oordelen over wat goed en slecht is. Daarvoor hebben we geen god nodig. Vrijzinnig Humanisme is dan ook geen godsdienst, maar een levensbeschouwing. Dit leven is het enige dat er is, geen ervoor en geen erna. De handleiding stellen we zelf samen, daarom staan we ook achter een volledige scheiding tussen kerk en staat.

Bovenal komt bij ons de mens op de eerste plaats: elk individu moet zich ten volle kunnen ontplooien. Daarom streven we naar een warme en solidaire samenleving, waarin wederzijds respect voor elkaar centraal staat.