Ethisch reveil: verliest de vrijzinnigheid de strijd?

Rudy Van Giel is een vurige verdediger van het zelfbeschikkingsrecht en verzet zich tegen alle vormen van homodiscriminatie. In dit essay roept hij op om wakker te worden, opnieuw op de barricades te klimmen en te strijden tegen het opstekend conservatief-christelijk gedachtegoed.