Atheïstische spiritualiteit vanuit vrouwelijk perspectief

Spiritualiteit voor atheïsten?

In de jaren 80 van de vorige eeuw verraste Gents filosoof Leo Apostel — medeoprichter en kopstuk van het Vlaams Humanistisch Verbond — menig vriend en vijand door na te denken en te publiceren over wat wij zouden leren kennen als ‘atheïstische spiritualiteit‘. Zijn betrachting was ‘een systematische houding en strategie gericht op ervaringen die onze relatie met de diepste realiteit belichamen’.

Cruciaal was daarbij om zichzelf te zien ‘in het grootste geheel waartoe men denkt te behoren’ en zich te richten ‘op de basisdoelen in dienst waarvan men het eigen leven stelt’.

HuisvandeMens Gent en de Gentse Zen Sangha gemeenschap vinden het hoog tijd om in het kader van de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent, een eigentijdse invulling te verkennen van dit begrip. In een reeks van vier lezingen tracht men volgende vragen te beantwoorden: Wat is dat nu eigenlijk, atheïstische spiritualiteit? Kunnen we er iets mee vandaag de dag? Wat denkt u ervan?

Vanuit vrouwelijk perspectief

In de derde lezing van de reeks, op woensdag 29 maart 2023, brengen prof. dr. Gily Coenen, prof. dr. Karen François, prof. dr. Adelheid Rigo vrouwelijke perspectieven in verband met atheïstische spiritualiteit. Virginie Platteau zal het gesprek modereren.


Praktisch

Datum: woensdag 29 maart 2023
Locatie: Geuzenhuis (Kantienberg 9, Gent)

Vrije bijdrage
Vooraf inschrijven met een mailtje naar gent@demens.nu of via 09/233 52 26


Over de sprekers

Gily Coene promoveerde in de Moraalwetenschappen (2004, UGent). Ze is als hoogleraar humanisme en ethiek én hoogleraar gender – en diversiteitsstudies verbonden aan de VUB. Sinds 2014 is Coene directeur van RHEA (onderzoekscentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit). Ze voert onderzoek naar gendergerelateerd geweld, seksuele rechten en reproductieve rechtvaardigheid, gendergelijkheid en culurele diversiteit.

Karen François is hoogleraar filosofie, verbonden aan het Center for Logic and Philosophy of Sciences aan de VUB. Ze doceert wetenschapsfilosofie, fenomenologie, ethiek en wetenschappelijke integriteit.

Adelheid Rigo is doctor in de wijsbegeerte en master in de klinische psychologie. Zij doctoreerde met een proefschrift in de toegepaste ethiek betreffende het respect voor de autonomie van personen. Haar onderzoek spitst zich toe op ethische vragen bij het het begin en het einde van het leven. Ze is docent aan het interuniversitaire postgraduaat Praktisch Humanisme en doceert psychologische en ethische opleidingsonderdelen aan Odisee.

Moderator Virginie Platteau is Germaniste en journaliste en gaf jarenlang les in Brussel. Ze is freelance cultuurjournaliste (o.a. bij Rekto:Verso en Kunsttijdschrift Vlaanderen) en is al jaren gefascineerd door de kracht van stilte, bij uitstek als voorwaarde voor het creatieve proces. Dit resulteerde in het boek: Hoe luidt de stilte?


 Programma lezingenreeks

  • woensdag 14/12/2022, 19u30 : ‘Over Atheïstische spiritualiteit van Albert Camus’, prof. dr. Daniel Acke. Prof. Taal- en letterkunde VUB

Locatie: Geuzenhuis (Zuilenzaal)

  • woensdag 25/01/2023, 19u30  :  ‘Atheïstische spiritualiteit en ecologie’, Tom Hannes

Locatie: Zen Sangha, Elyzeese Velden 10B, Gent

  • woensdag 29/03/2023, 19u30  : ‘Atheïstische spiritualiteit – vanuit vrouwelijk perspectief’, prof. dr. Gily Coenen, prof.dr. Karen François, prof.dr.Adelheid Rigo

Moderator:Virginie Platteau
Locatie: Geuzenhuis (Zuilenzaal)  

  • woensdag 03/05/2022, 19u30 : ‘Atheïstische spiritualiteit – vanuit de geestelijke verzorging’, panelgesprek

Sprekers/spreeksters: Koen Vermeulen (boeddhisme), Ward De Baene (vrijzinnig humanisme en stoïcisme), Kathleen Van Steenkiste (vrijzinnig humanisme – vrijmetselarij), Tania Ramoudt (vroeger SMBG, nu hvdMens)
Moderator: Yvon Bartelink (vrijzinnig humanisme)
Locatie: Zen Sangha, Elyzeese Velden 10B, Gent  

 

 

Waar?
Het Geuzenhuis
Kantienberg 9
9000 Gent
Wanneer?
woensdag 29/03/2023
19.30
Kostprijs: vrije bijdrage
Organisatie: