Opening expo & panelgesprek ‘Eén vrouw, vele gezichten’

Op donderdag 2 maart, met internationale vrouwendag in het verschiet (8 maart), opent in het Geuzenhuis de fototentoonstelling ‘Één vrouw, vele gezichten’. Wereldreizigers Christian Van Kerckhove en Els Heyvaert exposeren een reeks portretten van vrouwen uit Afrika, Amerika, Azië en Oceanië. Eén voor één eenvoudig in hun grootsheid. Herkenbaar en toch uniek. Een tentoonstelling die vragen oproept over vrouw zijn in deze huidige maatschappij.

Opening expo Eén vrouw, vele gezichten

HISTORISCHE ACHTERGROND

Onder de Engelse naam ‘Suffragette’ verenigden in 1903 vrouwen en mannen zich om te strijden voor vrouwenrechten en in het bijzonder voor het vrouwenkiesrecht. Algemeen wordt dit gezien als de eerste Feministische Golf. Pas in 1948 mochten Belgische vrouwen gaan stemmen. Een jaar later publiceerde de Franse filosofe Simone de Beauvoir haar meesterwerk De Tweede Sekse. Hierin kwam ze op voor de totale gelijkwaardigheid van man en vrouw. Dé aanzet voor de tweede Feministische Golf en heel wat internationale vrouwenbewegingen.

Na een korte stilte waarbij men er gemakshalve van uitging dat vrouwen niet langer werden onderdrukt en feminisme overbodig was, bleek – helaas – maar al te duidelijk dat dit niet zo is.

FOTOTENTOONSTELLING EN FOTOBOEK

ÉÉN VROUW, VELE GEZICHTEN

Tegen deze achtergrond situeert zich de fototentoonstelling – en het gelijknamige boek – Eén vrouw, vele gezichten. Het bewijst dat dé vrouw niet bestaat, maar dat ze vele gezichten heeft. Zoals Simone de Beauvoir het schreef: ‘On ne naît pas femme, on le devient’. Elke vrouw beschikt over een eigenheid en unieke identiteit. Dat drukken alle vrouwelijke auteurs die meewerkten aan het boek uit op hun eigen manier.

Wie geconfronteerd wordt met de foto’s stelt zich de vraag: ‘wie ben ik?’ Je herkent jezelf in de vrouwenportretten. Of net niet? Een ontmoeting die meer is dan een spiegelbeeld. Of om het met Arthur Rimbaud te zeggen: ‘Je est un autre.’

Fotografen Christian Van Kerckhove en Els Heyvaert kozen ervoor om elke vrouw te laten zien zoals ze zich aan hen liet zien. Zonder opsmuk en zonder fotoshoppen. Niet meer en niet minder. Elke vrouw is zoals ze is. Eenvoudig in haar grootsheid.

OPENINGSUREN EXPO 

Donderdag 2 maart tot en met vrijdag 17 maart 2023

De tentoonstelling opende op donderdag 2 maart 2023 in het Geuzenhuis (Kantienberg 9) te Gent. Daarna te bezichtigen op afspraak via admin@geuzenhuis.be en/of T 09 220 80 20.


PANELGESPREK ROND VROUW ZIJN VANDAAG DE DAG

Op de opening van de tentoonstelling laten we aansluitend drie vrouwelijke auteurs in gesprek gaan over wat vrouw zijn vandaag de dag betekent. Liesbet De Kock, Katrien De Maegd en An Lescrauwaet gaven alledrie vanuit hun unieke identiteit als vrouw een inhoudelijke bijdrage aan boek Één vrouw, vele gezichten. Fleur Pierets schuift mee aan en leidt het gesprek in goede banen.

Een organisatie van VC Geuzenhuis, huisvandeMens Gent, Humanistisch Verbond Nationaal, Humanistisch Verbond Gent en Equality Research Collective HOGENT.

PROGRAMMA DONDERDAG 2 MAART

19u30: Verwelkoming en inleiding project door Els Heyvaert

19u40: Panelgesprek met Liesbeth De Kock, An Lescrauwaet en Katrien De Maegd, gemodereerd door Fleur Pierets. Hoe voelt u zich als vrouw in deze huidige maatschappij, in relatie tot moderne ontwikkelingen zoals o.a. #MeToo?

20u25: Voorstelling Aniké vzw

20u30: Receptie en boekenverkoop

22u00: Einde 

PRAKTISCH

Geuzenhuis (Zuilenzaal), Gent, 19:30

Inkom: Gratis | Het fotoboek werd verkocht ten voordele van Aniké vzw

BOEKENVERKOOP

Het fotoboek, met daarin de foto’s van de tentoonstelling en alle inhoudelijke bijdragen van de vrouwen, kan ter plaatse worden aangekocht voor 21,50 euro. De opbrengsten hiervan gaan integraal naar Aniké vzw, een vereniging die als doel heeft bij te dragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van jonge moeders (tienerzwangerschappen), weeskinderen en andere kwetsbare kinderen en HIV/aids geïnfecteerde en/of geaffecteerde personen in ontwikkelingslanden. Daarbovenop wil de vereniging mee de strijd aangaan tegen vrouwenbesnijdenis of vrouwelijke genitale verminking.


IN HET GEZELSCHAP VAN

Liesbet De Kock is psychologe en filosofe, en werkt sinds 2022 als onderzoeksjournalist bij het onafhankelijke nieuwsmedium Apache. Ze werkt er vooral rond gezondheidszorg, welzijn en sociale rechtvaardigheid.

Katrien De Maegd is praktijkonderzoeker binnen EQUALITY Research collective aan HOGENT. Ze doet onderzoek naar samenwerkingen tussen de onderwijs- en welzijnssector. Bijna tien jaar werkte Katrien als lerarenopleider en opleidingsvoorzitter van de lerarenopleidingen. Momenteel is ze actief binnen de dienst onderwijsontwikkeling, ook aan HOGENT.

An Lescrauwaet is van opleiding sociaal-cultureel werkster. Sinds 2010 werkt ze als praktijklector, stagecoach en onderzoekster in de opleiding Sociaal Werk aan HOGENT. Binnen haar lesgeven focust An zich op cultuur, in de brede zin van het woord. Als onderzoekster spitst ze zich toe op sociaal rechtvaardige stadsvernieuwing.

Moderator Fleur Pierets is schrijver, kunstenaar en LGBTQI+-activist. Zeven jaar lang werkte ze met haar vrouw Julian als kunstenaarsduo. Met hun ‘22-The Project’ zou het koppel in alle landen trouwen waar homohuwelijk kan. Jammer genoeg stierf Julian na het vierde ja-woord. Het boek hierover kwam vervolgens uit in 2019 en verkocht meer dan 10 000 exemplaren. Het wordt momenteel verfilmd. Recent verscheen haar tweede boek, Heerlijk Monster (2022), waarin ze zich de vraag stelt of een vrouw, een schrijvende vrouw, een lesbische vrouw, het aan zichzelf verplicht is om ook over deze thema’s te schrijven.

DE CURATOREN

Els Heyvaert is leerkracht, beeldend kunstenaar en illustrator. Els was reeds op haar 17de lid van de feministische beweging Dolle Mina Gent.

Christian Van Kerckhove is filosoof met een bijzondere interesse voor de wijsgerige antropologie. Beiden zijn wereldreizigers. Samen publiceerden ze de boeken Het geluk leeft aan boord. Het ongeluk zeilt mee. (Lanasta, 2012); Van de wereld. Filosofische reisimpressies van gebruiken, rituelen en sjamanisme. (Garant, 2016) en Samen leven met de dood. Hoezo? (Garant, 2021).

 

 

 

Waar?
Het Geuzenhuis
Kantienberg 9
9000 Gent
Wanneer?
donderdag 02/03/2023
19.30
Kostprijs: Gratis
Organisatie: