Op 20 juni nemen mensen over heel de wereld de tijd om de situatie van vluchtelingen in de kijker te zetten. Op zaterdag 19 juni 2021 gingen Kati Verstrepen, Tetty Rooze en John Vandaele in gesprek over het dodelijke migratiebeleid, klimaatoorlog en  globale apartheid.

Wereldvluchtelingendag 2021

De vluchtelingencrisis is immers één van de grootste en schrijnendste uitdagingen in de wereld, waarmee we ook in onze straten, wijken en steden worden geconfronteerd. Zorg voor de meest kwetsbaren is iets dat alle levensbeschouwingen met elkaar verbindt. De Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent wil daarom graag mee helpen sensibiliseren en zoeken naar oplossingen en presenteert een avondvullend programma op zaterdag 19 juni.

Programma

Online streaming VerteL:
In deze kortfilm staat ontmoeting centraal. Nic Balthazar plaatste twee mensen, een met een migratieachtergrond en één zonder, in een verder lege kamer. Met een heel positief resultaat! Je kan de kortfilm herbekijken via het YouTube-kanaal van een Hart voor Vluchtelingen vzw.

Online streaming Wij zijN Mensen:
Een aangrijpende kortfilm vol getuigenissen over de situatie van vluchtelingenkinderen en-jongeren. Om stil van te worden. Herbekijk hem hier.

Panelgesprek met Kati Verstrepen, Tetty Rooze en John Vandaele.

Nic Balthazar modereerde het panelgesprek over de vluchtelingenproblematiek. We gingen op zoek naar antwoorden op vragen als: ‘Hoe is het gesteld met de opvang van vluchtelingen in ons land? Welk beleid staat daar tegenover? Hoe werkt dit beleid uit in de praktijk? Hoe beoordelen we dit in het licht van de mensenrechten? Wat is de internationale en geopolitieke context van de vluchtelingen bewegingen in de wereld? Hoe kunnen landen daarmee omgaan? Is er een alternatief voor het VN-migratiepact?’.

  • Nic Balthazar is een sociaal bewogen regisseur.
  • Kati Verstrepen is mensenrechtenadvocaat en voorzitter van de Liga voor Mensenrechten.
  • Tetty Rooze is vrijwilliger bij ORBIT vzw en houdt zich bezig met thema’s uit het werkveld asiel & migratie.
  • John Vandaele is journalist bij MO Magazine en schrijft vooral over de sociale, economische en ecologische aspecten van globalisatie.

Herbekijken via YouTube

Wat doet de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent (IWG)?

IWG is een groep die de diverse levensbeschouwingen in Gent rond de tafel brengt in het kader van een interlevenbeschouwelijke dialoog, en onder meer via interlevensbeschouwelijke wakes, publieke manifestaties, lezingen en panelgesprekken een bijdrage leveren aan het sensibiliseren rond en oplossen van lokale en globale uitdagingen. Ontdek meer over deze werkgroep op www.iwgent.be

Steun

De Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers uit verschillende levensbeschouwingen. De voornaamste bron van inkomsten zijn publieke activiteiten met vrije bijdrage van het publiek. U kunt steeds, als u wil, ons steunen door een bedrag over te maken op rek. nr. BE45 8900 1485 6589 van IWG.