In de maand december, zet de alumnivereniging van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), de Oudstudentenbond VUB, zich opnieuw in voor een liefdadigheidsactie. Van 8 tot 20 december verzamelen ze, op verschillende plaatsen in Vlaanderen, kleding en schoolbenodigdheden voor kinderen in nood, ten voordele van de VZW ‘Vergeet de Kinderen Niet. Deze actie van solidariteit past volledig in het thema van De Warmste Week, ‘Opgroeien Zonder Zorgen.’ Het Geuzenhuis zet zijn deuren hiervoor open als inzamelpunt van Gent. 

 

Over de actie

Vergeet de Kinderen Niet

De kern van deze liefdadigheidsactie is het ondersteunen van ‘Vergeet de Kinderen Niet’, een vzw die zich inzet voor het welzijn van kwetsbare kinderen. In lijn met het thema van ‘De Warmste Week’ streven ze ernaar om een omgeving te creëren waarin kinderen zonder zorgen kunnen opgroeien. Of het nu gaat om warme kleding voor de winter, bescherming tegen de kou, of schoolgerief om educatie toegankelijk te maken, elke donatie draagt bij aan het verwezenlijken van dit doel.

Om deel te nemen aan deze actie en bij te dragen aan een zorgeloze toekomst voor kinderen in nood, opent het Geuzenhuis in december de deuren als inzamelpunt. 

Praktisch

▹ van 8 tot en met 21 december 2023

▹ welkom tijdens de openingsuren van 9:00 – 16:30

▹ materiaal kan je afgeven aan ons onthaal