De Geus is het tijdschrift van het Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis vzw en de lidverenigingen en wordt met de steun van de IMD verspreid over Oost-Vlaanderen.

Wat is De Geus?

De Geus is een vrijzinnig-humanistisch magazine dat een hele reeks thema’s behandelt. Van filosofie over kunst en cultuur tot wetenschap. De Geus biedt geen hapklare antwoorden maar eerder stof tot nadenken. Op die manier willen we de kritische geest van onze lezers stimuleren.

Wil je meer weten over welke thema’s we behandelen, neem dan zeker eens een kijkje op de website van De Geus.

Specificaties

Met een oplage van om en bij de 4000 exemplaren bereik je 4 x  per jaar een breed publiek in Oost-Vlaanderen.
De Geus verschijnt in januari, april, juli en oktober.
Formaat: A4
Afwerking: volledig in kleur

Formaten en tarieven

¼ pagina: 500 euro
½ pagina: 800 euro
1 pagina: 1500 euro

De advertenties worden in kleur gedrukt en kunnen aangeleverd worden via mail naar griet@geuzenhuis.be
Leveringsdatum: minimaal 4 weken voor verschijnen
Een drukklare pdf (in highres – cmyk – 300dpi)

Contact

Hebt u nog vragen of wilt u meteen adverteren? Stuur dan een mail naar griet@geuzenhuis.be

Advertentiebeleid De Geus

De Geus heeft steeds eenzijdig het recht om advertenties te weigeren wanneer de advertentie boodschappen bevat die de menselijke waardigheid aantasten, kwetsend of misprijzend zijn, aanzetten tot geweld of discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, politieke overtuiging, nationaliteit, godsdienst of levensbeschouwing, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid en strijdig zijn met de integriteit die De Geus verdedigt.