Naar een progressief landbouwbeleid

Niet biologische landbouw, maar verregaande intensivering is de weg naar een groene en goed gevoede wereld. Costa Rica, waar het natuuroppervlak in 40 jaar verdubbelde, is gidsland.