Zeggen dat het sekse-genderdebat gevoelig ligt is een serieus understatement. Door alle onenigheid, door de nieuwe, deels academische terminologie en doordat, zeker online, de haat welig tiert, is het een mijnenveld geworden. Hoog tijd voor een nuchter debat!

Een nuchter debat over gender met Piet Hoebeke en Griet Vandermassen

Volgens uroloog Piet Hoebeke is ons klassieke beeld van mannen en vrouwen dringend aan een update toe. Er bevindt zich tussen de stereotiepe man en vrouw immers een heel spectrum van seksuele identiteiten. Alle aspecten van onze seksuele identiteit kan je volgens Hoebeke zien als de regelaars op een mengpaneel. Die staan ook niet altijd volledig open of dicht, maar ergens tussenin.

Griet Vandermassen gaat een heel eind mee met die visie. Ook zij plaatst de acceptatie van ieders seksuele identiteit voorop – eveneens die van transpersonen – maar zet wel vraagtekens bij het idee van sekse en gender als een eindeloos gevarieerd mengpaneel. De verschillen tussen de seksen zijn volgens haar substantiëler dan Piet Hoebeke denkt.

Hierop aansluitend bespreken beiden hun meningsverschillen en hoe die zich vertalen in een andere visie op enkele ethische issues. Bijvoorbeeld of we aparte toiletruimtes voor de verschillende seksen moeten afschaffen, wat met mogelijk onomkeerbare behandelingen voor minderjarige transgenders? Wat met transpersonen in de sport?

De moderator van dienst is Rudy Van Giel. Een organisatie van VC Geuzenhuis i.s.m. De Maakbare Mens & huisvandeMens Gent

Herbeluister via SoundCloud

Over de sprekers

Prof. dr. Piet Hoebeke is uroloog, decaan van de faculteit geneeskunde en maakt deel uit van het interdisciplinair genderteam van het UZ Gent. Daarnaast vindt hij nog tijd om te schrijven: van zijn hand verschenen onder andere De Staat van de Prostaat en De Penis. Weetjes en kneepjes voor dagelijks gebruik. In april 2020 publiceerde hij zijn nieuwste boek Gender in de blender waarin hij probeert te verduidelijken wat gender is en hoe het werkt.

Dr. Griet Vandermassen is germaniste en doctor in de wijsbegeerte. Na haar academische carrière als onderzoekster werd ze freelance auteur. Griet Vandermassen schreef of schrijft onder meer voor Eos Wetesnchap, Magazine De Geus en De Standaard. Ze is auteur van Darwin voor dames. Over feminisme en evolutietheorie (2005), coauteur van In Darwins woorden. Leven, werk en denken van Charles Darwin (2009). In 2019 verscheen haar volledig herwerkte Dames voor Darwin. Griet Vandermassen noemt zichzelf Darwinistisch feministe: ze pleit voor een feminisme dat zich verzoent met inzichten uit evolutiebiologie en evolutiepsychologie.

Dr. Rudy Van Giel is een overtuigd ijveraar voor de holebi-emancipatie in Vlaanderen, arts, kankerpatiënt én literair talent. Dat werd duidelijkheid toen hij zijn ervaringen aan de andere kant van de medische tafel – nu niet als arts maar als patiënt – neerschreef in zijn boek Kankeren. Een arts wordt patiënt. Die ervaringen waren aangrijpend en confronteerden hem met de minder humane kanten van ons medisch handelen.

De opname van de boekvoorstelling van Kankeren in het Geuzenhuis kan je hier herbekijken.