Colofon

Hoofdredactie
Fred Braeckman

Eindredactie
Griet Engelrelst, Emma Pieters, Heleen De Grande, Liza Janssens

Vormgeving
Gerbrich Reynaert

Druk

Graphius GENT

Verantwoordelijke uitgever

Wim Taels
p/a Kantienberg 9, 9000 Gent

De redactie is te bereiken via Griet Engelrelst, griet@geuzenhuis.be of Emma Pieters, emma@geuzenhuis.be of bel naar 09 220 80 20
De verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde artikels berust uitsluitend bij de auteurs. De redactie behoudt zich het recht artikels in te korten. Alle rechten voorbehouden. Niets uit onze uitgaven mag gereproduceerd of overgenomen worden zonder de schriftelijke toestemming van de redactie. Bij toestemming is bronvermelding – De Geus, jaargang, nummer en maand – steeds noodzakelijk. Het magazine van De Geus verschijnt eens per kwartaal (4 nummers).

 

Abonneren op De Geus? Of een advertentie plaatsen? Dat kan!