Vier mythes over ecomodernisme

Het ecomodernisme is een groeiende stroming van pragmatische milieubeschermers en armoedebestrijders. Als sympathisant en co-auteur van een boek over ecomodernisme stoort journalist Marco Visscher zich aan de karikaturen die van het ecomodernisme worden geschetst.

Genetische selectie: de beste kans op het beste leven?

De Gentse bio-ethica Katrien Devolder voelt de progressieve filosoof Julian Savulescu aan de tand over genetische selectie. Hij staat bekend voor zijn controversiële ideeën op vlak van belangrijke bio-ethische debatten. Zo vindt Savulescu dat we uit de verschillende kinderen die we ter wereld kunnen brengen het kind met de beste kans op het beste leven zouden moeten kiezen.

Interview met Leen Roelens en Isabelle De Wulf, psychosociale medewerkers in het LUNA abortuscentrum Gent

In België heeft een op vijf vrouwen een abortus. Het is dus een deel van het leven en zo zouden we daar ook mee moeten omgaan. Toch is het nog steeds taboe en blijft het een onderwerp van discussie in het parlement. Wie zijn die vrouwen die een abortus hebben, hoe gaat dat dan en waar zitten de knelpunten in de hulpverlening? We vroegen het aan Leen Roelens en Isabelle De Wulf, psychosociale medewerkers in het LUNA abortuscentrum Gent.

Abortus: de kanarie in de koolmijn van de Europese antigenderbeweging

Het was reeds duidelijk dat het recht op abortus niet als vanzelfsprekend beschouwd kan worden. Sinds enkele jaren merken we een conservatieve terugslag op. Maar had je al gehoord van Agenda Europe, een informele groep van ultraconservatieve christenen die niet alleen een ‘pronatalisch’ beleid voert, maar zich ook opwerpt tegen onder andere het homohuwelijk, de pil en zelfs echtscheiding en hiermee Europa enkele aantal decennia terug in de tijd katapulteert?

Duiding bij het euthanasieproces

Het recente assisenproces omtrent de euthanasie van Tine Nys gaf aanleiding tot maatschappelijke en politieke discussies over de euthanasiewet. In deze bijdrage willen we bij enkele aspecten die ter discussie stonden, verduidelijking geven aan de hand van onderzoeksresultaten van meer dan twintig jaar onderzoek naar levenseindezorg en de euthanasiepraktijk van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB en UGent).

Er is een lange, ethische winter op komst

We beleven opnieuw een moment van versnelde maatschappelijke transitie. Belangrijke oude zekerheden die zich hebben gevormd rond het gezin, het huwelijk, de afstamming en de patriarchale premissen waarop ze berusten, worden op de proef gesteld. Tegenover nieuwe maatschappelijke en wetenschappelijke mogelijkheden dreigt een feitelijke macht van ultraconservatieve denkstromingen te ontstaan.

Waarom COVID-skepsis zo verleidelijk is

Op sociale media kom je regelmatig mensen tegen die niet geloven dat COVID-19 een ernstige ziekte is. Sommigen geloven dat het virus gecreëerd is door Big Pharma of Bill Gates om miljarden winst te kunnen maken met vaccins. Anderen verdenken de regering en de virologen ervan de strenge coronamaatregelen eindeloos te willen verlengen om de bevolking onder de knoet te houden. Hoe komt het dat complotdenken en hardnekkige scepsis over corona zo courant is?