Interview met ex-Jehova’s getuige Patrick Haeck

Patrick Haeck werd via zijn ouders al vrij jong ingewijd bij de Jehova’s Getuigen. Hij werd een ijverige vrome volgeling, ondanks de ingrijpende invloed ervan op zijn leven. Toen hij als ‘ouderling’ botste op dubieuze geldstromen, onaanvaardbare praktijken en leugens in de doctrines ging zijn geloof wankelen. Hij besloot zijn verantwoordelijkheden als Jehovagetuige te staken en werd daarop door de gemeenschap abrupt uitgesloten.

Niet alles, maar veel begint bij luisteren -Tachini

Dominique Willaert, Jos Van Herreweghe, Yasmina Besseghir en Freddy Willems trokken gedurende vier maanden traag en luisterend door de Denderstreek. Bezorgd over de uitgesproken hoge scores van het Vlaams Belang in enkele Dendergemeenten ontdekten ze in de straten en de wijken wat er bij de mensen leeft. Op een onbevooroordeelde manier luisterden ze naar de verhalen over de impact van de snelle en ingrijpende veranderingen op de inwoners van de Denderstreek. Lees hier het verhaal van Tachini.

Niet alles, maar veel begint bij luisteren – Dirk

Dominique Willaert, Jos Van Herreweghe, Yasmina Besseghir en Freddy Willems trokken gedurende vier maanden traag en luisterend door de Denderstreek. Bezorgd over de uitgesproken hoge scores van het Vlaams Belang in enkele Dendergemeenten ontdekten ze in de straten en de wijken wat er bij de mensen leeft. Op een onbevooroordeelde manier luisterden ze naar de verhalen over de impact van de snelle en ingrijpende veranderingen op de inwoners van de Denderstreek. Lees hier het verhaal van Dirk.

Een dag in het leven van een sekswerker

Alice is 25 jaar en ex-sekswerker. Jezelf blootgeven, dat vergt veel moed. Alice vertelt meer over hoe ze in het leven als prostituee rolde, hoe een dag als sekswerker eruitziet en hoe moeilijk het is om te stoppen.

Kurt Beckers in gesprek met Johan Braeckman

Zet twee filosofen samen en je komt tot een boeiend gesprek. Kurt is lector aan de AP Hogeschool en is leerkracht niet-confessionele zedenleer en (binnenkort) filosofie in het GO! Atheneum Brakel. Johan Braeckman is hoogleraar wijsbegeerte aan de UGent. Hun passie voor filosofie bracht hen samen. Kurt bevraagt Johan over zijn inspiratiebronnen, het vooruitgangsoptimisme en zoveel meer.

Vrouwen, leven, vrijheid

We zitten op kantoor met een onwaarschijnlijk sterke dame die verder anoniem wenst te blijven. Ze heeft Iraanse roots, we geven haar gemakshalve de naam Kajal, een naam die vaak voorkomt in het Perzisch. Acht jaar geleden kwam ze als politiek vluchtelinge in ons land terecht. Uit solidariteit met de vrouwen in Iran en als daad van protest tegen het heersende islamitische regime in haar thuisland, knipte ze recent haar lange lokken kort.

50 jaar VUB. Een gesprek met rector Caroline Pauwels.

2019 staat in het teken van een dubbel jubileum: 50 jaar VUB en 185 jaar ULB. 50 jaar VUB en 185 jaar ULB. Redenen genoeg dus om een bezoek te brengen aan rector Caroline Pauwels. We worden ontvangen in het rectoraatsgebouw, een ontwerp van architect Renaat Braem en bij de studenten beter bekend onder de geuzennaam de ‘sigaar’. De symboliek van het gebouw belichaamt de vrijzinnig-humanistische waarden van de VUB: een open en tolerante levensbeschouwing met het vrij onderzoek als basis.

Jean-Jacques Amy: Voorvechter van abortus

Tot 1990 was abortus strafbaar in België. Aan de gedeeltelijke depenalisering ervan, met de wet Lallemand-Herman-Michielsens, ging een lange en moeizame strijd vooraf. Jean-Jacques Amy, emeritus-hoogleraar gynaecologie aan de VUB en notoir vrijzinnige, was een van de belangrijke artsen in die strijd. Aan rebelsheid en humanitaire bewogenheid heeft hij nog altijd niets ingeboet, zo blijkt uit zijn boek ‘Anoniem’ is een vrouw'.

Aimons la différence

Vrouwen met een beperking worden meestal niet geassocieerd met seks. Fotografe en cultuurwetenschapper Hilde Braet doorbreekt dit taboe in haar boek LIJF-elijk ANDERS. Veertien vrouwen getuigen in woord en beeld over de vooroordelen waarmee ze te kampen krijgen en welke moeilijkheden ze ondervinden.

Waarom mensen niet zo goedgelovig zijn als we denken

Mensen zijn ontzettend irrationele en goedgelovige wezens. We worden langs alle kanten beïnvloed en om de tuin geleid: door politici, demagogen, reclamemakers en influencers. We trappen met open ogen in fake news en de gekste complottheorieën, eindeloos versterkt door de echokamers van de sociale media. Niet zo, volgens Hugo Mercier.