Op 8 maart is het International Women’s Day of Internationale Vrouwendag. Dit jaar is de rode draad #EmbraceEquity, want de strijd om gendergelijkheid is nog steeds niet gestreden. Vooroordelen, stereotypen en discriminatie zijn nog steeds een harde realiteit voor veel vrouwen. 

Internationale Vrouwendag 2023

Vrijzinnig humanisten ondersteunen de feministische beweging bij haar strijd voor gelijke rechten van vrouwen wereldwijd. Daarom selecteerden we enkele artikels uit ons magazine De Geus, om aandacht te vragen voor de verschillende vormen van discriminatie die er nog leven én om sterke, kritische vrouwen te empoweren, in een (nog steeds) overwegend mannelijke academische wereld.

Uit ons magazine De Geus

Vrouw zijn en seksualiteit

1) Een geschiedenis van vrouwelijke seksualiteit. Hoe mijn vrouwelijke seksualiteit gevormd is door het verleden door Sofie Barmans.

‘De jonge vrouw in 2022 moet zich een weg zien te banen tussen enerzijds het label van een slet en anderzijds het label van preuts.’ – Sofie Barmans

Lees meer

2) Aimons la différence. Seksualiteit is een mensenrecht door Griet Engelrelst.

Vrouwen met een beperking worden meestal niet geassocieerd met seks. Toch hebben zij dezelfde gevoelens en verlangens als elke andere vrouw. Veertien vrouwen getuigen in het boek LIJF-elijk ANDERS van Hilde Braet over de vooroordelen waarmee ze te kampen krijgen en welke moeilijkheden ze ondervinden.

Lees meer

3) Een dag in het leven van een sekswerker. Neergeschreven versie van een aflevering de podcast TABOO TALK (door Sem Lannau & Morgane Gielen)

‘Wil ik zelf dat sekswerk wordt gelegaliseerd? Ik zou het liever allemaal opgedoekt zien, maar ik besef wel dat het nodig is om meer problemen in de maatschappij te vermijden. Maar ik moedig het absoluut niet aan.’ – Alice

Lees meer

Geschiedenis van vrouwelijke seksualiteit

Baas in eigen buik? 

4) Interview met Leen Roelens en Isabelle De Wulf, psychosociale medewerkers in het LUNA abortuscentrum Gent door Liza Janssens

‘In tegenstelling tot wat men denkt is er niet echt een specifiek profiel, iedereen die zwanger kan worden kan hier terecht komen.’ – Leen Roelens

Lees meer

5) Abortus: de kanarie in de koolmijn van de Europese antigenderbeweging door Heleen De Grande

‘Zolang we abortus niet wettelijk vastleggen als een mensenrecht, bestaat het risico dat de politieke partijen die aan zet zijn, het wegvegen. Ik hoop dat dit een wake-upcall is voor heel Europa.’  – Rebecca Gomperts

Lees meer

Abortusrechten Europa

Vrouwen, leven, vrijheid

6) Vrouwen, leven, vrijheid door Frederik Dezutter & Griet Engelrelst

Acht jaar geleden kwam Kajal (fictieve naam) als politiek vluchtelinge in ons land terecht. Uit solidariteit met de vrouwen in Iran en als daad van protest tegen het heersende islamitische regime in haar thuisland, knipte ze recent haar lange lokken kort.

Lees meer

Vrouwen, leven, vrijheid Geuzenhuis Gent

Vrouw in de kijker: vroeger en nu

7) Interview met Hind Fraihi over haar boek ‘Antipode’ door Tom Cools

Met Antipode heeft Hind Fraihi een ideeënrijk essay afgeleverd dat een heldere analyse brengt over de verschillende vormen van radicalisering in onze samenleving en de gevaren die deze met zich meebrengen. In dit essay werden twee cases nader onder de loep gehouden.

Lees meer

8) Filosoof over filosoof. Mary Wollstonecraft (1759 – 1797) door Emiliano Acosta

 ‘Wollstonecraft is gebruikelijk gelabeld als feministisch en gewaardeerd als pionier van de feministische filosofe. Maar dat klopt niet. Of beter: zoiets over haar zeggen is te beperkend en zelfs geen compliment. Ze wou immers niet in dat hokje van het feminisme geplaatst worden. De ongelijkheid tussen vrouwen en mannen is voor haar niet hét probleem, maar wel het feit dat de gehele samenleving gecorrumpeerd is.’ – Emiliano Acosta

Lees meer