Over betaalbaar wonen in de stad

Het is een gekend fenomeen: in populaire steden stijgen de huur- en woningprijzen sterker dan gemiddeld. Het resultaat hiervan is vaak dat de oorspronkelijke bewoners van de stad de prijzen niet meer kunnen betalen en zich elders moeten vestigen. Kunnen steden hun inwoners hiertegen beschermen? En zijn die prijsstijgingen enkel een effect van (een stijgende) vraag en (onvoldoende) aanbod onder particulieren? Of spelen er nog andere zaken mee?

Niet alles, maar veel begint bij luisteren – Dirk

Dominique Willaert, Jos Van Herreweghe, Yasmina Besseghir en Freddy Willems trokken gedurende vier maanden traag en luisterend door de Denderstreek. Bezorgd over de uitgesproken hoge scores van het Vlaams Belang in enkele Dendergemeenten ontdekten ze in de straten en de wijken wat er bij de mensen leeft. Op een onbevooroordeelde manier luisterden ze naar de verhalen over de impact van de snelle en ingrijpende veranderingen op de inwoners van de Denderstreek. Lees hier het verhaal van Dirk.

Niet alles, maar veel begint bij luisteren -Tachini

Dominique Willaert, Jos Van Herreweghe, Yasmina Besseghir en Freddy Willems trokken gedurende vier maanden traag en luisterend door de Denderstreek. Bezorgd over de uitgesproken hoge scores van het Vlaams Belang in enkele Dendergemeenten ontdekten ze in de straten en de wijken wat er bij de mensen leeft. Op een onbevooroordeelde manier luisterden ze naar de verhalen over de impact van de snelle en ingrijpende veranderingen op de inwoners van de Denderstreek. Lees hier het verhaal van Tachini.

De X van Xenofilie

Filosoof Jean Paul Van Bendegem landt in de rubriek 'Abecedarium' bij de letter X van Xenofilie. Het woord bestaat wel degelijk, maar xenofobie lijkt qua populariteit het schaamteloos te halen van dit prachtige alternatief, de xenofilie. Van Bendegem verdedigt in deze column de vreemdelingenkoesteraar, de xenofiel tegen de xenofoob, de vreemdelingenhater.

De tong der sferen

Dat met poëzie amoureuze doeleinden te realiseren zijn, werd al sedert eeuwen vermoed. Marx heeft het bewezen. De liefdeslyriek die Karl Marx aan het studentenblad Ut Prosit aanbood in 1836 – hij is dan negentien jaar – werd liefdeloos afgewezen. Toch veroverde hij ermee het hart van zijn beminde barones Jenny von Westphalen.

Cyclo-anarchie op de Gentse straten

Fietsen is de max in Gent. De brede mix van sportief toeren gaat gepaard met een interessant fenomeen. Cyclo-anarchisme is het. Wie door Gent fietst, begeeft zich in een vrije zone waarin iedereen met iedereen moet rekening houden. Fietsers bewegen zich samen met voetgangers en andere weggebruikers in een straatdans die bij momenten en op bepaalde plaatsen ongeordend en ontregelend is.

Een geschiedenis van vrouwelijke seksualiteit

Ik ben een jonge vrouw van vierentwintig en ik hou van seks. Deze uitspraak voelt anno 2022 nog steeds aan als gedurfd. Praten over het aantal bedpartners of welke dingen ik leuk vind tussen de lakens blijven een moeilijk gegeven. Zowel in het dagelijkse leven als in Tv-programma’s en films hoor je immers regelmatig opmerkingen die impliceren dat je als vrouw toch maar beter niet te veel bedpartners hebt. Die vrouwen worden dan bestempeld als ‘gemakkelijk’ en zouden daarmee geen goede match zijn voor een langdurige relatie.

Kurt Beckers in gesprek met Johan Braeckman

Zet twee filosofen samen en je komt tot een boeiend gesprek. Kurt is lector aan de AP Hogeschool en is leerkracht niet-confessionele zedenleer en (binnenkort) filosofie in het GO! Atheneum Brakel. Johan Braeckman is hoogleraar wijsbegeerte aan de UGent. Hun passie voor filosofie bracht hen samen. Kurt bevraagt Johan over zijn inspiratiebronnen, het vooruitgangsoptimisme en zoveel meer.

Vrouwen, leven, vrijheid

We zitten op kantoor met een onwaarschijnlijk sterke dame die verder anoniem wenst te blijven. Ze heeft Iraanse roots, we geven haar gemakshalve de naam Kajal, een naam die vaak voorkomt in het Perzisch. Acht jaar geleden kwam ze als politiek vluchtelinge in ons land terecht. Uit solidariteit met de vrouwen in Iran en als daad van protest tegen het heersende islamitische regime in haar thuisland, knipte ze recent haar lange lokken kort.

Ethisch reveil: verliest de vrijzinnigheid de strijd?

Rudy Van Giel is een vurige verdediger van het zelfbeschikkingsrecht en verzet zich tegen alle vormen van homodiscriminatie. In dit essay roept hij op om wakker te worden, opnieuw op de barricades te klimmen en te strijden tegen het opstekend conservatief-christelijk gedachtegoed.