Interview met ex-Jehova’s getuige Patrick Haeck

Patrick Haeck werd via zijn ouders al vrij jong ingewijd bij de Jehova’s Getuigen. Hij werd een ijverige vrome volgeling, ondanks de ingrijpende invloed ervan op zijn leven. Toen hij als ‘ouderling’ botste op dubieuze geldstromen, onaanvaardbare praktijken en leugens in de doctrines ging zijn geloof wankelen. Hij besloot zijn verantwoordelijkheden als Jehovagetuige te staken en werd daarop door de gemeenschap abrupt uitgesloten.

Laat ik me ontdopen of niet?

Een kerkuittreding, in de volksmond gekend als ontdopen, is een vraag die zich natuurlijk enkel stelt voor zij die (katholiek) gedoopt zijn. In de meeste gevallen gebeurt het doopsel op zeer jonge leeftijd, zonder dat men dit zelf bewust heeft meegemaakt, laat staan ervoor de toestemming kon geven. Eens volwassen kan men zich afvragen of dit wel is wat men zelf wou. Omdat men niet gelooft, of omdat men niet langer wil behoren tot het instituut omwille van bepaalde gebeurtenissen, of om nog andere redenen. Hoe kan men zich dan laten ontdopen en wat zijn daarvan de gevolgen voor de kerk? 

Eeuwig panopticon van dromen: het Gentse Wintercircus gaat weer open

‘Het Wintercircus is uniek in zijn soort.’ Dat zijn de woorden van Geert Willemyns. Hij is één van de architecten van het Gentse bureau Baro, dat de recente renovatie van het gebouw voor zijn rekening nam. Uniek is vaak een gratuit modewoord, maar hier betekent het wel degelijk enig. Het Wintercircus is immers het laatste stenen circus ter wereld. En er zijn wel meer redenen waarom het Gentse gebouw generatie op generatie blijft betoveren. 

Filosofische Decamerone. Een gesprek met Emiliano Acosta.

In zijn pas verschenen boek 'Filosofische Decamerone' neemt Acosta ons op reis doorheen de geschiedenis van de filosofie. De titel van het boek verwijst naar de 'Decamerone' van Boccaccio. In het boek van Acosta wordt er een filosofische vakantie genomen van tien dagen. Op iedere dag komt er een andere filosoof aan bod. Zijn verhaal begint in de vijfde eeuw voor onze tijdrekening met Heraclitus en eindigt in het hedendaagse Spanje met Preciado. De bedoeling van de auteur is geenszins het samenstellen van een canon, of het geven van een historisch overzicht met filosofen en scholen die representatief zouden moeten zijn voor de geschiedenis van de filosofie. Volgens Acosta creëert ieder tijdvak, en zelfs iedere filosoof, een eigen begrip van de filosofie en de geschiedenis van de wijsbegeerte.

Mannen met baarden – Yves Kibi Puati Nelen & Jean Paul Van Bendegem

Op de affiche van Nacht van de Vrijdenker staan dit jaar onder andere Yves Kibi Puati Nelen en Jean Paul Van Bendegem. Kibi (38) is een Antwerpse dichter en performer, Jean Paul (70) een Gentse filosoof en wiskundige. Wat volgt is een geanimeerd gesprek over literatuur en poëzie, engagement, geloof en ongeloof, maar ook over … baarden.

Kritisch, radicaal en hoopvol – Sixtine Bérard en Sigrid Wallaert

Sixtine Bérard en Sigrid Wallaert brengen op de Nacht van de Vrijdenker 2023 een individueel maar ook collectief en hoopvol verhaal van zoeken naar die ene daad van verzet, in een wereld die geregeld in brand lijkt te staan.

Vrijzinnig humanistische morele bijstand in het huisvandeMens Gent – Eeklo

'Als mensen moeten we het zelf doen, maar daarom niet alleen', is voor huisvandeMens Gent - Eeklo de essentie van wat vrijzinnig humanistische morele bijstand voor hen betekent.

Over betaalbaar wonen in de stad

Het is een gekend fenomeen: in populaire steden stijgen de huur- en woningprijzen sterker dan gemiddeld. Het resultaat hiervan is vaak dat de oorspronkelijke bewoners van de stad de prijzen niet meer kunnen betalen en zich elders moeten vestigen. Kunnen steden hun inwoners hiertegen beschermen? En zijn die prijsstijgingen enkel een effect van (een stijgende) vraag en (onvoldoende) aanbod onder particulieren? Of spelen er nog andere zaken mee?

Niet alles, maar veel begint bij luisteren – Dirk

Dominique Willaert, Jos Van Herreweghe, Yasmina Besseghir en Freddy Willems trokken gedurende vier maanden traag en luisterend door de Denderstreek. Bezorgd over de uitgesproken hoge scores van het Vlaams Belang in enkele Dendergemeenten ontdekten ze in de straten en de wijken wat er bij de mensen leeft. Op een onbevooroordeelde manier luisterden ze naar de verhalen over de impact van de snelle en ingrijpende veranderingen op de inwoners van de Denderstreek. Lees hier het verhaal van Dirk.

Niet alles, maar veel begint bij luisteren -Tachini

Dominique Willaert, Jos Van Herreweghe, Yasmina Besseghir en Freddy Willems trokken gedurende vier maanden traag en luisterend door de Denderstreek. Bezorgd over de uitgesproken hoge scores van het Vlaams Belang in enkele Dendergemeenten ontdekten ze in de straten en de wijken wat er bij de mensen leeft. Op een onbevooroordeelde manier luisterden ze naar de verhalen over de impact van de snelle en ingrijpende veranderingen op de inwoners van de Denderstreek. Lees hier het verhaal van Tachini.